Click here for English
ANA SAYFA
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesine bağli olarak 1994-1995 öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Bölüm, inşaat mühendisinin teknik bilginin yanında yönetici nosyonuna da sahip olması gerekliliğini göz önünde tutarak Türkiye'de ilk defa inşaat mühendisliği eğitimi yanında işletme yöneticiliği eğitimini de vermektedir. Bu sayede bu bölümden mezun olan genç mühendisler hem mühendis hem de yönetici vasfına sahip olacaklardır.
EĞİTİM AMAÇLARI
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Eğitim Programının Amaçları:
1. Temel ve mühendislik bilimleri ana prensiplerine dayalı olarak inşaat mühendisliği bilgisiyle donatılmış,
2. İnşaat mühendisliği konularında ihtiyaca yönelik sistemleri tasarlayan, sunan, elde edilen verileri analiz edebilen; tasarımlar sırasında yeni teknolojileri kullanabilen,
3. Özel sektörde ve kamu kurumlarında başarılı görevler aldığı gibi, yabancı dilde iletişim yeteneği ve kazandığı beceriler ile inşaat sektörünün uluslararası çalışma alanlarında etkin olarak yer alabilen,
4. Bilimsel araştırma yapabilen, teknolojik gelişmeleri izleyen ve yeniliklere açık,
5. Etkin biçimde bilişim teknolojisini kullanabilen, bilgisayar programlama becerisine sahip,
6. Deneysel çalışma yürüterek sonuçlarını analiz edebilen,
7. Toplum önünde görüşlerini savunabilen, takım çalışması ve disiplinler arası çalışma yapmaya yatkın,
8. Mesleki yönden toplum sorunları, çevresel değerler ve etik sorumlulukların bilincinde olan, ve
9. Yönetici özelliğine sahip inşaat mühendisleri yetiştirmek.
Ana Sayfa | Özgörevimiz | Vizyonumuz | Yönetim | Öğretim Üyeleri | Araştırma Görevlieri | Ana Bilim Dalları | Ders Programı | Akademik Takvim | Ders İçerikleri | İletişim
Tasarım ve Uygulama: M. Metin Mutlu