Click here for English
DERS İÇERİKLERİ
Dersin Adı:
INS021 Hydrology (B)
Dersin Dönemi - Ders Türü - Ders Sayısı:
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl) - Zorunlu Ders - Teorik: 3 Pratik: 0
Dersin Öğretim Görevlisi
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Eriş
Dersin Tanımı:
Bu dersin amaç ve hedefi; hidrolojik veri toplanması, toplanan verilerin planlanması, analiz edilmesi ve hidrolojik tahmin gibi konuları kapsayan mühendislik hidrolojisi hakkında öğrenciye geniş bilgiyi sağlamaktır. Hidroloji ile ilgili gerekli bilgiye sahip öğrenciler, ileride su kaynakları mühendisliği ile ilgili çalışmalar için en iyi şekilde hazırlanmış olacaklardır..
Dersin İçeriği:
Hidrolojik çevrim. Hidrolojide deterministik yöntemler. Hidrolojide stokastik yöntemler. Yağış. Alansal ortalama yağış. Yağış-şiddet-zaman ilişkisi. Eşyağış haritaları. Su yüzeyinden buharlaşma, evapotranspirasyon kaybı. Sızma. Yeraltı suyu hidrolojisi. Kuyu hidroloiği. Hidrolik iletkenliğin hesabı. Yüzeysel akış. Anahtar eğrileri. Hazne işletme çalışmaları. Birim hidrograf yöntemi. Sentetik BH Yöntemi. Dersin Değerlendirilmesi Bir yarıyılda bir yazılı arasınav (% 40) ve bir yazılı yarıyılsonu sınavı (% 60) yapılmaktadır. Önşart/Önerilen Yok Ders Kitabı/Diğer Materyal Bayazıt, M. Hydrology, Birsen Publications, (2001)

Derse eklenmiş ödev ve ders notlarını bilgisayarınıza indirebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Ana Sayfa | Özgörevimiz | Vizyonumuz | Yönetim | Öğretim Üyeleri | Araştırma Görevlieri | Ana Bilim Dalları | Ders Programı | Akademik Takvim | Ders İçerikleri | İletişim
Tasarım ve Uygulama: M. Metin Mutlu