Click here for English
DERS İÇERİKLERİ
Dersin Adı:
INS105 Teknik Resim ve Tasarı Geometri (A)
Dersin Dönemi - Ders Türü - Ders Sayısı:
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl) - Zorunlu Ders - Teorik: 2 Pratik: 2
Dersin Öğretim Görevlisi
Prof.Dr. Türkan Göksal özbalta
Dersin Tanımı:
Teknik Resim ve Tasarı Geometri dersinin ana amacı; nesne izdüşümlerinin iki veya üç boyutlu olarak temsil edilmesini sağlayan metotların kullanılması ve anlaşılması yeteneğini öğrenciye kazandırmaktır. Ders, öğrencinin mekansal algılamadaki zihinsel kapasitesini eğitmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği:
Teknik resmin önemi ve çizim araçları Standard çizim normları Standard yazı ve çizgiler Eşlenik dik izdüşümler Nokta, doğru, düzlem birleştirme problemleri Diklik ve yatırma problemleri Döndürme problemleri ve düzgün cisimlerin gösterimi Kotlu izdüşüm Nokta, doğru ve düzlemlerin gösterimi Merkezi izdüşüm Nokta, doğru, düzlem durum problemleri Diklik, ölçü problemleri, cisimlerin gösterimi Dersin Değerlendirilmesi Bir yarıyılda bir yazılı arasınav (% 40) ve bir yazılı yarıyılsonu sınavı (% 60) yapılmaktadır. Önşart/Önerilen Yok Ders Kitabı/Diğer Materyal Ders notları

Derse eklenmiş ödev veya ders notu bulunmamaktadır.
Ana Sayfa | Özgörevimiz | Vizyonumuz | Yönetim | Öğretim Üyeleri | Araştırma Görevlieri | Ana Bilim Dalları | Ders Programı | Akademik Takvim | Ders İçerikleri | İletişim
Tasarım ve Uygulama: M. Metin Mutlu