Click here for English
DERS İÇERİKLERİ
Dersin Adı:
INS109 Engineering Geology
Dersin Dönemi - Ders Türü - Ders Sayısı:
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl) - Zorunlu Ders - Teorik: 2 Pratik: 0
Dersin Öğretim Görevlisi
Öğr.Gör. Cem Kıncal
Dersin Tanımı:
Mühendislik jeolojisi dersinin amacı inşaat mühendisliği öğrencilerine temel jeoloji bilgisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği:
Mineraller ve özellikleri, Yer'in yapısı Kayalar, oluşumları ve sınıflandırılması Sedimanter Kayalar Metamorfizim Metamorfik kayaların özellikleri, sınıflandırılması ve kompozisyonu Nehirler ve özellikleri (Folds=kıvrımlar) ve oluşum koşulları Faylar Mühendislik Jeolojisi ve Uygulamaları Dersin Değerlendirilmesi Bir yarıyılda bir yazılı arasınav (% 40) ve bir yazılı yarıyılsonu sınavı (% 60) yapılmaktadır. Önşart/Önerilen Yok Ders Kitabı/Diğer Materyal Goodmen, R.E., Engineering Geology, Wiley, 1993.

Derse eklenmiş ödev veya ders notu bulunmamaktadır.
Ana Sayfa | Özgörevimiz | Vizyonumuz | Yönetim | Öğretim Üyeleri | Araştırma Görevlieri | Ana Bilim Dalları | Ders Programı | Akademik Takvim | Ders İçerikleri | İletişim
Tasarım ve Uygulama: M. Metin Mutlu