Click here for English
DERS İÇERİKLERİ
Dersin Adı:
INS110 Matematik II (A)
Dersin Dönemi - Ders Türü - Ders Sayısı:
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl) - Zorunlu Ders - Teorik: 3 Pratik: 1
Dersin Öğretim Görevlisi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül çaksu Güler
Dersin Tanımı:
Matematik II dersinin amacı öğrencileri aşağıda sayılı konularda bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği:
Çok Değişkenli Fonksiyonlar Limit ve süreklilik Kısmi türevler Çok değişkenli fonksiyonların maksimum ve minimumu İki katlı ve ardışık integraller Vektör analizi Gradient, diverjans, ve vector alanının rotasyonali Eğrisel iİntegral Yüzey integrali Dersin Değerlendirilmesi Bir yarıyılda bir yazılı arasınav (% 40) ve bir yazılı yarıyılsonu sınavı (% 60) yapılmaktadır. Önşart/Önerilen Yok Ders Kitabı/Diğer Materyal Kreyszig E. , Advanced Engineering Mathematics, John Wiley and Sons, Inc., 1982 New York Kolman B. ,Elementary Linear Algebra, The Macmillan Company, 1970 London.

Derse eklenmiş ödev veya ders notu bulunmamaktadır.
Ana Sayfa | Özgörevimiz | Vizyonumuz | Yönetim | Öğretim Üyeleri | Araştırma Görevlieri | Ana Bilim Dalları | Ders Programı | Akademik Takvim | Ders İçerikleri | İletişim
Tasarım ve Uygulama: M. Metin Mutlu