Click here for English
DERS İÇERİKLERİ
Dersin Adı:
INS130 Kimya (A)
Dersin Dönemi - Ders Türü - Ders Sayısı:
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl) - Zorunlu Ders - Teorik: 3 Pratik: 1
Dersin Öğretim Görevlisi
Doç.Dr. Yeliz Yıldırım
Dersin Tanımı:
Kimya dersinin amacı inşaat mühendisliği öğrencilerine, ihtiyaçları olan temel kimya bilgisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği:
Temel Kavramlar ve stokimetri Atom yapısı Atom teorileri ve periyodik cetvel Kimyasal bağlar Moleküler geometri Gazlar ve gaz teorileri Sıvılar, katılar, çözeltiler ve özellikleri Termokimya Kimyasal kinetic Kimyasal denge Asit ve bazlar Çözünürlük Dersin Değerlendirilmesi Bir yarıyılda bir yazılı arasınav (% 40) ve bir yazılı yarıyılsonu sınavı (% 60) yapılmaktadır. Önşart/Önerilen Yok Ders Kitabı/Diğer Materyal Ders Notları

Derse eklenmiş ödev veya ders notu bulunmamaktadır.
Ana Sayfa | Özgörevimiz | Vizyonumuz | Yönetim | Öğretim Üyeleri | Araştırma Görevlieri | Ana Bilim Dalları | Ders Programı | Akademik Takvim | Ders İçerikleri | İletişim
Tasarım ve Uygulama: M. Metin Mutlu