Click here for English
DERS İÇERİKLERİ
Dersin Adı:
INS202 Akışkanlar Mekaniği (A)
Dersin Dönemi - Ders Türü - Ders Sayısı:
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl) - Zorunlu Ders - Teorik: 3 Pratik: 0
Dersin Öğretim Görevlisi
Doç.Dr. Cahit Yerdelen
Dersin Tanımı:
Akışkanlar mekaniği, Hidrolik veya Hidroloji gibi diğer mühendislik derslerinde gereksinim duyacakları araçların öğretildiği bir derstir. Dersin sonunda öğrenciler; akışkanlar mekaniğinin temel ilkelerini ve akışkan sistemlerinin tasarlanmasına ait prensipleri kazanırlar.
Dersin İçeriği:
Temel kavramlar: akışkanların özellikleri Hidrostatik: basınç, basıncın derinlikle değişimi, düzlemsel ve eğrisel yüzeylere etkiyen basınç kuvvetleri,kaldırma kuvveti, rölatif denge Akışkan Akımları: süreklilik denklemi, momentum denklemi, Bernoulli denklemi ve uygulamaları, iki ve üç boyutlu akımlar için hareket denklemleri, impuls-momentum denklemi Potansiyel Akımlar: uygulamalar, temel denklemler. Boyut Analizi Dersin Değerlendirilmesi Bir yarıyılda bir yazılı arasınav (% 40) ve bir yazılı yarıyılsonu sınavı (% 60) yapılmaktadır. Önşart/Önerilen Yok Ders Kitabı/Diğer Materyal Güney, M. Ş.Akışkanlar Mekaniği, DEÜ Basım Ünitesi, (2004)

Derse eklenmiş ödev veya ders notu bulunmamaktadır.
Ana Sayfa | Özgörevimiz | Vizyonumuz | Yönetim | Öğretim Üyeleri | Araştırma Görevlieri | Ana Bilim Dalları | Ders Programı | Akademik Takvim | Ders İçerikleri | İletişim
Tasarım ve Uygulama: M. Metin Mutlu