Click here for English
DERS İÇERİKLERİ
Dersin Adı:
INS209 Mathematics IV (A)
Dersin Dönemi - Ders Türü - Ders Sayısı:
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl) - Zorunlu Ders - Teorik: 3 Pratik: 1
Dersin Öğretim Görevlisi
Dr. Öğr. Üyesi Devrim şüfa Erdoğan
Dersin Tanımı:
Matematik inşaat mühendisliği öğrencileri için önemli bir araç olmakla beraber, problemlere analitik ve sistematik çözümler getirmektedir. Ders esnasında, öğrenciler matematiğin temel kavramlarını ve metotlarını öğreneceklerdir. Bu metodlar inşaat mühendisliği alanından dikkatlice seçilmiş teknik problemlere uygulanacaktır.
Dersin İçeriği:
Sayı sistemleri ve hata kavramı Nonlineer Denklemlerin Nümerik Çözüm Yöntemleri Enterpolasyon ve Yakınsama Sayısal türev Sayısal integral Matrisler ve lineer denklem sistemleri (Ordinary) Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözüm Yöntemleri Başlangıç ve sınır değer problemleri Dersin Değerlendirilmesi Bir yarıyılda bir yazılı arasınav (% 40) ve bir yazılı yarıyılsonu sınavı (% 60) yapılmaktadır. Önşart/Önerilen Yok Ders Kitabı/Diğer Materyal Hovanessian S..A. , Pipes L.A., Digital Computer Methods ın Engineering, Mc-Graw-Hill Book Company, 1969, New York Al-Khafaji A.W., Tooley J.R. Numerical Methods in Engineering Practice, CBS College Publishing 1986, New York.

Derse eklenmiş ödev ve ders notlarını bilgisayarınıza indirebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Ana Sayfa | Özgörevimiz | Vizyonumuz | Yönetim | Öğretim Üyeleri | Araştırma Görevlieri | Ana Bilim Dalları | Ders Programı | Akademik Takvim | Ders İçerikleri | İletişim
Tasarım ve Uygulama: M. Metin Mutlu