Click here for English
DERS İÇERİKLERİ
Dersin Adı:
INS211 Mukavemet II
Dersin Dönemi - Ders Türü - Ders Sayısı:
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl) - Zorunlu Ders - Teorik: 2 Pratik: 2
Dersin Öğretim Görevlisi
Doç.Dr. Ninel Alver
Dersin Tanımı:
Mukavemet II dersinin amacı çubuk kuvvetlerin deplasmanların tayini, Elastik eğri, Enerji yöntemleri, Virtüel iş yöntemit, Betty karşıtlık teoremi, Elastik stabilite teorisine girişi
Dersin İçeriği:
Eksenel normal kuvvet ve eğilme momenti Elastik eğri Enerji yöntemleri, Virtüel iş yöntemt Mohr Yöntemi Çift integrasyon yöntemi Basit hiperstatik sistemlerin çözümü Elastik stabilite teorisine giriş (Burkulma) Dersin Değerlendirilmesi Bir yarıyılda bir yazılı arasınav (% 40) ve bir yazılı yarıyılsonu sınavı (% 60) yapılmaktadır. Önşart/Önerilen Yok Ders Kitabı/Diğer Materyal Ders Notları İnan M. , Cisimlerin Mukavemeti

Derse eklenmiş ödev veya ders notu bulunmamaktadır.
Ana Sayfa | Özgörevimiz | Vizyonumuz | Yönetim | Öğretim Üyeleri | Araştırma Görevlieri | Ana Bilim Dalları | Ders Programı | Akademik Takvim | Ders İçerikleri | İletişim
Tasarım ve Uygulama: M. Metin Mutlu