Click here for English
DERS İÇERİKLERİ
Dersin Adı:
INS213 Topografya (A)
Dersin Dönemi - Ders Türü - Ders Sayısı:
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl) - Zorunlu Ders - Teorik: 2 Pratik: 1
Dersin Öğretim Görevlisi
Öğr.Gör. Ibrahim Aykol
Dersin Tanımı:
Topoğrafya bilgisi, mühendislik işlerinin değişik kollarında çalışan her derecedeki teknik elemanın az çok öğrenmesi gereken ortak bir meslek bilgisi halini almıştır. Yeryüzünde veya yeryüzüne yakın olan noktaların, bir kıyas çizgisine veya düzlemine göre durumlarını belirlemek için gerekli ölçüm metodlarını, bir planda veya yeryüzünde, daha önceden yapılmış ölçümlerle, belirtilmiş olan noktalara göre yeni noktaların işaretlenmesi yollarını ve bütün bu işlemler için gerekli olan hesap yöntemlerini vermeyi amaçlayan bir derstir.
Dersin İçeriği:
İnşaat Mühendisliğinde Topoğrafya Biliminin Önemi Ölçüm Aletleri, teodolit, pusla, eğim ölçüm aletleri Boy ölçümleri ve boy ölçüm aletleri Planların çıkarılması ve poligonasyon Yükseklik ölçümü(nivelman) Geometrik nivelman Alan ölçümleri Ölçüm hataları ve değerlendirilmesi Dersin Değerlendirilmesi Bir yarıyılda bir yazılı arasınav (% 40) ve bir yazılı yarıyılsonu sınavı (% 60) yapılmaktadır. Önşart/Önerilen Yok Ders Kitabı/Diğer Materyal Topografya Ölçme Bilgisi, Ferruh Yıldız, Cevat İnal, Ali Erdi, 2002, Atlas Yayın Dağıtım

Derse eklenmiş ödev veya ders notu bulunmamaktadır.
Ana Sayfa | Özgörevimiz | Vizyonumuz | Yönetim | Öğretim Üyeleri | Araştırma Görevlieri | Ana Bilim Dalları | Ders Programı | Akademik Takvim | Ders İçerikleri | İletişim
Tasarım ve Uygulama: M. Metin Mutlu