Click here for English
DERS İÇERİKLERİ
Dersin Adı:
INS215 Hidrolik (A)
Dersin Dönemi - Ders Türü - Ders Sayısı:
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl) - Zorunlu Ders - Teorik: 3 Pratik: 1
Dersin Öğretim Görevlisi
Doç.Dr. Cahit Yerdelen
Dersin Tanımı:
Ders, mühendislik hidroloğinde bulunan özel akım durumlarıyla ilgili bilgi verir. Öğrenciler, boru hatlarında, açık kanallarda ve kanal kontrol sistemlerinde meydana gelebilecek problemlerle ilgili çözüm yöntemlerini uygulama yeteneğini kazanırlar.
Dersin İçeriği:
Temel kavramlar. Boru hatlarında akım. Yersel ve sürekli enerji kayıpları. Su makineleri içeren hidrolik sistemlerin hesabı. Dal ve ağ su dağıtım şebekelerinin hesabı. Açık kanal akımları. Üniform akım hesabı. En uygun hidrolik kesit. Maksimum hız, maksimum debi problemleri. Heterojen kesitlerin hesabı. Özgül enerji, kritikaltı ve kritiküstü akımları. Üniform olmayan akımlar. Hidrolik sıçrama. Su yüzeyinin diferansiyel denklemi. Su yüzeyi profilleri. Çukur ve eşikler. Kanallarda daralma ve genişleme . Kanallarda kontrol yapıları. Kapaklar, orifisler. Hazne boşalım problemleri. Savaklar. Model Teorisi. Dersin Değerlendirilmesi Bir yarıyılda bir yazılı arasınav (% 40) ve bir yazılı yarıyılsonu sınavı (% 60) yapılmaktadır. Önşart/Önerilen Yok Ders Kitabı/Diğer Materyal Güney, M. Ş.Hidrolik, DEÜ Basım Ünitesi, (2002)

Derse eklenmiş ödev ve ders notlarını bilgisayarınıza indirebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Ana Sayfa | Özgörevimiz | Vizyonumuz | Yönetim | Öğretim Üyeleri | Araştırma Görevlieri | Ana Bilim Dalları | Ders Programı | Akademik Takvim | Ders İçerikleri | İletişim
Tasarım ve Uygulama: M. Metin Mutlu