Click here for English
DERS İÇERİKLERİ
Dersin Adı:
INS303 Su Kaynakları
Dersin Dönemi - Ders Türü - Ders Sayısı:
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl) - Seçmeli Ders - Teorik: 3 Pratik: 0
Dersin Öğretim Görevlisi
Yrd.Doç.Dr. ömer Levend Aşıkoğlu
Dersin Tanımı:
Bu derste; su kaynaklarının planlamasında, uygulanmasında ve yönetiminde öğrencilerin bakış açılarını genişletmek amaçlanmıştır. Hidroloji dersinde öğrenilen temel bilgi ile bu derste öğrencilere akarsu morfolojisi, su kalitesi, içme ve kullanma suyunun arıtılması vs. ile ilgili ilkeler tanıştırılır. Bu dersin hedefleri arasında ise; öğrencilerin genel olarak açık kanal sistemlerini dizayn ve analiz etme yeteneklerini geliştirmek ve su kaynakları ile ilgili bilgilerinin güçlendirilmesi gelir, böylece öğrenciler su mühendisliği ile ilgili konularda daha özel alanlarda kendilerini geliştirme imkanı bulabilirler.
Dersin İçeriği:
Su kaynaklarına giriş. Akarsu morfolojisi. Akarsularda katı madde hareketi. Operasyonel hidroloji. Su ihtiyacı. Su yapılarının tarihi gelişimi. Su kalitesi. İçme ve kullanma suyunun arıtılması. Kullanılmış suların arıtılması. Su kaynakları yönetimi. Dersin Değerlendirilmesi Bir yarıyılda bir yazılı arasınav (% 40) ve bir yazılı yarıyılsonu sınavı (% 60) yapılmaktadır. Önşart/Önerilen Yok Ders Kitabı/Diğer Materyal Erkek C., Ağıralioğlu N., Su Kaynakları Mühendisliği, Beta Yayınevi, (1993)

Derse eklenmiş ödev ve ders notlarını bilgisayarınıza indirebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Ana Sayfa | Özgörevimiz | Vizyonumuz | Yönetim | Öğretim Üyeleri | Araştırma Görevlieri | Ana Bilim Dalları | Ders Programı | Akademik Takvim | Ders İçerikleri | İletişim
Tasarım ve Uygulama: M. Metin Mutlu