Click here for English
DERS İÇERİKLERİ
Dersin Adı:
INS324 Su Yapıları
Dersin Dönemi - Ders Türü - Ders Sayısı:
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl) - Seçmeli Ders - Teorik: 3 Pratik: 0
Dersin Öğretim Görevlisi
Doç.Dr. Cahit Yerdelen
Dersin Tanımı:
Su yapıları dersinin amacı; su sistemleri ve yapıları hakkında genel bilgiyi öğretmektir. Ders kapsamı içersinde, düşük maliyet ve gelişmiş seçenekleri sıralayarak en uygun teknoloji ve araçları seçmek önem taşır.
Dersin İçeriği:
Yeraltı suyunun derlenmesi. Barajlar. Bağlamalar. Su alma yapıları. Kumsuzlandırma. Serbest yüzeyli akımla iletim. Basınçlı akımla iletim. Sulama ve kurutma. Su kuvveti tesisleri. Taşkınlar. Akarsu ulaşımı. Dersin Değerlendirilmesi Bir yarıyılda bir yazılı arasınav (% 40) ve bir yazılı yarıyılsonu sınavı (% 60) yapılmaktadır. Önşart/Önerilen Yok Ders Kitabı/Diğer Materyal Öziş Ü., Su Yapıları, DEÜ Basım Ünitesi, (1983)

Derse eklenmiş ödev veya ders notu bulunmamaktadır.
Ana Sayfa | Özgörevimiz | Vizyonumuz | Yönetim | Öğretim Üyeleri | Araştırma Görevlieri | Ana Bilim Dalları | Ders Programı | Akademik Takvim | Ders İçerikleri | İletişim
Tasarım ve Uygulama: M. Metin Mutlu