Click here for English
DERS İÇERİKLERİ
Dersin Adı:
INS327 İşletmelerde Davranış
Dersin Dönemi - Ders Türü - Ders Sayısı:
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl) - Seçmeli Ders - Teorik: 2 Pratik: 0
Dersin Öğretim Görevlisi
Öğr.Gör. Asli Bilgin
Dersin Tanımı:
Aktif öğrenme tabanlı tanışma problemleri metodu.(Gerçek hayatta şantiyelerdeki mühendislik personleinin karşılaştığı problemlerkritik olaylar tekniği ile irdelenmektedir). Organize yapıların (sistematik yaklaşım, matrix yapılar, v.b.) ve organize işlevselliğin (ileitişim, güç ve otorite, liderlik, grup dinamiği, motivasyon, kriz ve kriz yönetimi) yönetim fonksiyonlarının analizleri (planlama, karar verme, koordinasyon, v.b.) ile ve ilgili durumlarda verildiği gibi, öğrenciler tarafından tartışılır.
Dersin İçeriği:
*Sosyal yapı modellerinin analizi ve bu modellerin işletme yönetimindeki yeri *İşletme yönetimi açısından davranış düzlemi *İlişkiler sisteminin düzenlenmesindesosyal kurumların yeri *Kültür kavramı,yönetim fonksiyonlarının uygulanmasına etkisi *Kişiliğin davranışsal analizi ve kişi-örgüt bütünleşmesindeki yeri *Sosyal etkileşim aracı olarak haberleşme *İşletme yönetiminde gruplar *Yönetimde liderlik *Tutumlar,işletme yönetiminde tutumlar,tutumların oluşumu, tutum-davranış ilişkisi. Dersin Değerlendirilmesi Bir yarıyılda bir yazılı arasınav (% 40) ve bir yazılı yarıyılsonu sınavı (% 60) yapılmaktadır. Önşart/Önerilen Yok Ders Kitabı/Diğer Materyal Ders notları

Derse eklenmiş ödev veya ders notu bulunmamaktadır.
Ana Sayfa | Özgörevimiz | Vizyonumuz | Yönetim | Öğretim Üyeleri | Araştırma Görevlieri | Ana Bilim Dalları | Ders Programı | Akademik Takvim | Ders İçerikleri | İletişim
Tasarım ve Uygulama: M. Metin Mutlu