Click here for English
DERS İÇERİKLERİ
Dersin Adı:
INS334 İşletme Yönetimi
Dersin Dönemi - Ders Türü - Ders Sayısı:
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl) - Seçmeli Ders - Teorik: 2 Pratik: 0
Dersin Öğretim Görevlisi
Öğr.Gör. Asli Bilgin
Dersin Tanımı:
Ders tanımı girilmemiş
Dersin İçeriği:
Yönetimin genel esasları Yönetim süreci; kapsam ve safhaları, planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm, kontrol ve düzeltme Karar verme süreci Yönetici ve yöneticiye benzer organlar Yönetim organlarının türü Yönetim mesleği, yönetici eğitimi işletmenin genel esasları İşletmenin tanımı, amaçları ve doğuşu İşletmede iç koordinasyon, yapı koordinasyonu, faaliyet koordinasyonu, işletmede dış koordinasyon, koordinasyonsuzluk sorunu Dersin Değerlendirilmesi Bir yazılı ara sınav (40 %) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (60%) yapılmaktadır. Önşart/Önerilen Yok Ders Kitabı/Diğer Materyal Ders Notları

Derse eklenmiş ödev veya ders notu bulunmamaktadır.
Ana Sayfa | Özgörevimiz | Vizyonumuz | Yönetim | Öğretim Üyeleri | Araştırma Görevlieri | Ana Bilim Dalları | Ders Programı | Akademik Takvim | Ders İçerikleri | İletişim
Tasarım ve Uygulama: M. Metin Mutlu