Click here for English
DERS İÇERİKLERİ
Dersin Adı:
INS400 Bitirme Tezi (Yıllık)
Dersin Dönemi - Ders Türü - Ders Sayısı:
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl) - Zorunlu Ders - Teorik: 4 Pratik: 0
Dersin Öğretim Görevlisi
Dersin Tanımı:
Mezuniyet projesinde öğrencilere araştırma yaptıkları konuda literatüre geçmiş çalışmaların izlenmesi ve bu çalışmalar ışığında yeni bir araştırmanın nasıl yürütülebileceği konusunda fikir sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Öğrencinin seçimleri baz alınarak belirlenen bitirme projesi konusu kapsamında yürütülecek bir deneysel veya toerik araştırma çalışması sonucunda öğrencinin konu hakkında önceki yıllarda edindiği temel bilgilerinin uygulanması ve çalışmayala bütünleşmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği:
Son yıl (7. ve 8. yarıyıl) öğrencilerden bir araştırma çalışmasına dayalı olarak bitirme projesi oluşturmaları istenmektedir. Proje konuları öğrencinin seçimleri doğrultusunda belirlenen tez danışmanlarının önerileri baz alınarak tespit edilir. Öğrenci seçilen konular doğrultusunda çalışmalarını yürütür. Dersin Değerlendirilmesi It includes a thesis and a short oral presentation of the results of the work for the Diploma Project on Carrier Days. It is submitted as a graduate thesis. Thesis must be defeated to members of the dissertation comitee. The supervisor evaluates the performance of the student and the prepared thesis report. Önşart/Önerilen All of the courses covering 1st and 2nd year in the curriculum must be passed. In addition to this the supervisor may select the student according to some compulsory and elective courses that he/she passed. Ders Kitabı/Diğer Materyal The scientific literature and papers related to Diploma Project Subject.

Derse eklenmiş ödev veya ders notu bulunmamaktadır.
Ana Sayfa | Özgörevimiz | Vizyonumuz | Yönetim | Öğretim Üyeleri | Araştırma Görevlieri | Ana Bilim Dalları | Ders Programı | Akademik Takvim | Ders İçerikleri | İletişim
Tasarım ve Uygulama: M. Metin Mutlu