3. ve 4. Sınıf Seçmeli Ders Seçimleri İnternet ortamında açılmıştır
Eklenme: 05-09-2011

3. sınıfta ders programında görülen İşletmelerde Davranış dersi sadece kalan öğrenciler için sınav bazında açılacaktır. Bu derse kayıt yaptıracak öğrencilerin Yrd. Doç. Dr. Yalçın Alver'e başvurmaları gerekmektedir. Diğer tüm ders seçimleri internet ortamında yapılacaktır.

SEÇMELİ DERS SEÇİMİNDE ARANAN KOŞULLAR
1. Her öğrenci 5 tercihi (3. sınıflar 4 rechihi) öncelik sırasına göre yapacaktır.
2. Ders seçiminde istenen ön şart derslerin başarı notları öğrenci tarafından ders seçim formuna mutlaka yazılacaktır. Yanlış beyanda bulunanlar hakkında cezai işlemler uygulanacaktır.
3. Öğrencilerin alt sınıftan almak zorunda oldukları devam zorunluluğu olan dersleri varsa bu dersleri de bu formun boş bir kısmında belirtmeleri gerekmektedir.

seçim formu bilgilerine dayanarak Bölüm Başkanlığı aşağıdaki kuralları göz önüne alarak seçmeli ders dağılımını yapacaktır:
1. Her ders için yaklaşık eşit sayıda öğrenci olacak şekilde dağılım yapılabilecektir.
2. Ders seçiminde öğrencinin tercih sırası ve koşul derslerdeki başarı durumu göz önüne alınacaktır.
3. Öğrenci ders kaydında Bölüm Başkanlığınca yapılan seçime uyacaktır.


Bölüm Başkanlığı