Mezuniyet Aşamasındaki Öğrencilerin Dikkatine
Eklenme: 04-02-2012

EBYS'de görülen "Üniversite yaşamına geçiş" ve "Topluma hizmet uygulamaları" dersleri, 2011-2012 Öğretim yılında mezun olabilecek durumdaki ve bahsi geçen dersleri daha önce almamış olan öğrenciler için 240 AKTS krediyi tamamlamaları amacıyla eklenmiştir. Bu durumdaki öğrenciler, bu derslerden muaf tutulacak, dersler transkriptlerinde kredi hesabına dahil edilecek, ancak not ortalamalarına etki etmeyecektir.