Yaz Okulu, Başka Yükseköğretim Kurumundan Ders Almaya İlişkin Açıklama
Eklenme: 02-06-2017

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulunda Bölümünüz öğrencilerinden, başka bir Yükseköğretim
Kurumundan ders almak isteyenlerin, "Ege Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi"nin 14. maddesine göre Fakültemiz
web sayfasında;
www.muhfak.ege.edu.tr/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri-75-74-1-74#icerik
bulunan formun ilgili öğrencitarafından doldurulması, Bölümünüzde dersi veren Öğretim Üyesi, Danışmanı
ve Bölüm Başkanı tarafından onaylandıktan sonra, 16 Haziran Cuma gününe kadar Dekanlığımız Öğrenci İşleri
Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.