Click here for English
ANA SAYFA
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü,
Mühendislik Fakültesine bağli olarak 1994-1995 öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Bölüm, inşaat mühendisinin teknik bilginin yanında yönetici nosyonuna da sahip olması gerekliliğini göz önünde tutarak Türkiye'de ilk defa inşaat mühendisliği eğitimi yanında işletme yöneticiliği eğitimini de vermektedir. Bu sayede bu bölümden mezun olan genç mühendisler hem mühendis hem de yönetici vasfına sahip olacaklardır.
EĞİTİM AMAÇLARI
EGE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM AMAÇLARI:

Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği programından mezun olan İnşaat Mühendislerinin aşağıdaki eğitim amaçlarından bir veya daha fazlasını gerçekleştirmeleri beklenir:


• İnşaat mühendisliği mesleğini yerel, ulusal, uluslararası firmalarda veya kamu kuruluşlarında yapmak veya kendi mühendislik şirketini kurarak geliştirmek; mesleklerini, etik kurallar ve mesleki sorumluluklar gereğince yapmak,

• Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırmacı/akademisyen veya şirketlerin araştırma-geliştirme bölümlerinde araştırmacı pozisyonunda yer almak,

• Çalışanı oldukları iş yerlerinde karar verici pozisyona yükselerek şef, müdür, uzman, v.b. pozisyonlarda yer almak,

• Ömür boyu öğrenmeyi kendine ilke edinerek yurtiçinde veya yurtdışında lisansüstü eğitimi veya mesleki eğitimler ile kendi kendine öğrenmeyi geliştirmek.
Ana Sayfa | Özgörevimiz | Vizyonumuz | Yönetim | Öğretim Üyeleri | Araştırma Görevlieri | Ana Bilim Dalları | Ders Programı | Akademik Takvim | Ders İçerikleri | İletişim
Tasarım ve Uygulama: M. Metin Mutlu