Click here for English
GEOTEKNİK LABORATUVARI
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Laboratuvarı, zeminlerin fiziksel ve mühendislik özelliklerini belirleyebilmek için gerekli cihaz ve teçhizata sahip olup, deneyler için kullanılan standartlar aşağıda verilmiştir.

NoDeney / Analiz AdıKullanılan CihazStandardı
1DOĞAL SU İÇERİĞİ TAYİNİYarı Otomatik Penetrasyon CihazıASTM D4643 - 08
2DANE BİRİM HACİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (PİKNOMETRE DENEYİ)ASTM D7263-09
3POROZİTE -BİRİM HACİM AĞIRLIĞI (DOĞAL VEYA KURU)ASTM D7263-09
4ATTERBERG LİMİTLERİCasagrande likit limit cihazı, Düşen koni cihazıASTM D4318
5GRANÜLOMETRİ (ELEME, ÇÖKELTME, KOMBİNE ANALİZİ)Elek seti, Elek sarsma cihazıASTM D6913 - 04
6GRANÜLOMETRİ (ELEME, KUMLU ZEMİNLER)Elek seti, Elek sarsma cihazıASTM D6913 - 04
7GRANÜLOMETRİ (ELEME, KİLLİ ZEMİNLER, 200 NOLU ELEKTEN YIKAMA)Elek seti, Elek sarsma cihazıASTM D6913 - 04
8HİDROMETRE DENEYİHidrometre deney setiASTM D4221 - 11
SERBEST BASINÇ DENEYİSerbest Basınç Deney Aleti
9Tabii ve yoğrulmuş halde yalnız serbest basınç mukavemet değeriASTM D2166/D2166M-13
10Gerilme-birim boy değişimi diyagramı ayrı olarak (Beheri)ASTM D2166/D2166M-13
DİREK KESME DENEYİKesme kutusu cihazı (analog), Kesme kutusu cihazı (Dijital)
11Konsolidasyonlu-drenajlıASTM D3080/D3080M-11
12Konsolidasyonlu-drenajlı residual parametreler tayiniASTM D3080/D3080M-11
KOMPAKSİYON (ZEMİN SIKIŞMA) DENEYİOtomatik kompaktör, Proktor kalıpları ve Proktor çekiçleri
13Standart proktor ileASTM D698 - 12
14Modifiye proktorASTM D1557 - 12
15CBRASTM D1883 - 07
KONSOLİDASYON DENEYİKonsolidasyon deney aleti
160.5-1.0-2.0-4.0-8.0-16.0-4.0-1.00 kg/cm² kademeli yükleme için e-log P eğrisiASTM D2435 - 11
17Hızlı yüklemeASTM D2435 - 11
PERMEABİLİTE DENEYİKombinasyon permeabilite deney aleti düzeneği
18KumlardaASTM D7664 - 10
19KillerdeASTM D7664 - 10
20Zeminde organik madde tayini (kimyasal metod)ASTM D2974 - 13
ÜÇ EKSENLİ DENEYLERİStatik üç eksenli deney seti
21Drenajsız konsolidasyonsuzASTM D2850 - 03a
22Drenajsız konsolidasyonluASTM D4767
23Drenajlı konsolidasyonluASTM D7181 - 11
DİNAMİK ÜÇ EKSENLİ DENEYLERDinamik üç eksenli deney seti
24Gerilme-şekil değiştirme parametrelerini belirleme deneyi
25Sıvılaşma parametrelerini belirleme deneyi
ARAZİ DENEYLERİ
26Örselenmiş numune almaASTM D6151 - 08
27Örselenmemiş numune almaASTM D1587 - 08(2012)e1
28Yerinde yoğunluk belirlenmesiKum konisi düzeneğiASTM D1556 - 07
29Arazide gözle muayene(-)


İletişim:

Prof.Dr. Selim Altun
selim.altun@ege.edu.tr

Telefon: +90 (232) 342 75 91

Ege Üniversitesi Kampüsü,Mühendislik Fakültesi,
İnşaat Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova-İZMİR


E.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölüm Laboratuvarı hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

HİDROLİK LABORATUVARI
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Laboratuvarında, lisans ve lisansüstü çalışmalar çerçevesinde aşağıda verilen deney aletleri kullanılmaktadır. Laboratuvar olanaklarıyla yapılabilen çalışmalar içerisinde köprü ayakları etrafındaki oyulmalar, açık kanallarda çeşitli bitki türlerinin oluşturacağı pürüzlülüğün belirlenmesi, sürtünme katsayısının (Manning, Chezy vb.) belirlenmesi, yeraltısuyu akımı, yağış-akış ilişkisinin analizi, arazide debi ölçümü vb. bulunmaktadır.

NoDeney / Analiz AdıKullanılan Cihaz
1Debi ölçümüElektromanyetik Akış Ölçer (0-100 l/s, Krohne)
2Türbülanslı - laminer akım gözlenmesi ve hesaplanmasıReynolds cihazı (TecQuipment)
3Batma - yüzme derinliği hesaplaması, stabilite ölçümüYüzen cisim seti (TecQuipment)
4Boru akımlarında yerel ve sürekli yük kayıplarını hesaplanmasıYük kayıp seti (TecQuipment)
5Her türlü açık kanal deneyinin yapılmasıAçık Kanal (18*0.7*0.5 m) (0-80 l/s)
6Permeabilite katsayısının tayini, freatik hattın gözlemlenmesiPermeabilite Tankı (2*0.75*0.20 m)
7Yağış-akış ilişkisinin ve yeraltısuyu akımının modellenmesiHidroloji Deney Seti (3*2*1.5 m)
8Daralma, eşik, hidrolik sıçrama deneylerinin yapılmasıAçık Kanal (5*0.20*0.18 m) (0-3 l/s)
9Akım derinliğinin belirlenmesiUltrasonik Akım ölçer (40 Hz, Teledyne)


İletişim:

Doç.Dr. Cahit Yerdelen
cahit.yerdelen@ege.edu.tr

Telefon: +90 (232) 311 51 63

Ege Üniversitesi Kampüsü,Mühendislik Fakültesi,
İnşaat Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova-İZMİR


E.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölüm Laboratuvarı hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

ULAŞIM PLANLAMASI ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Ulaşım Planlaması ve Trafik Mühendisliği Laboratuvarı'nda, kentsel ve bölgesel ulaşım etütleri, kavşak tasarımı ve kavşak düzenlemeleri, bisiklet ve yaya hareketliliği ve trafik güvenliği ve trafik kazaları ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Veri toplanması ile ilgili yeterli tecrübe ve ekipmana sahip olan laboratuvarda veri analizleri çeşitli programlar aracılığı ile yapılmaktadır. Veri değerlendirmelerinde kullanılan bilgisayar yazılımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

NoProgram AdıKullanım Alanları
1PTV Vissim 6Küçük ölçekli detaylı simülasyon, kavşak geometrilerini karşılaştırma, kapasite analizi, sinyalizasyon analizi, toplu taşıma simülasyonu
2PTV Visum 13Trafik ana planı, yol ağında iyileştirmeler ile trafik akım optimizasyonu, toplu taşıma planlaması
3PTV ViswalkYaya simülasyonu
4Limdep 10 - NLogit 5İstatistik analizleri
5Sidra Intersection 5Kavşak düzenlemesi
6Citilabs Cube 5.1Dinamik trafik atama, toplu taşıma planlaması, trafik ana planı


İletişim:

Doç.Dr. Yalçın Alver
yalcin.alver@ege.edu.tr

Ege Üniversitesi Kampüsü,Mühendislik Fakültesi,
İnşaat Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova-İZMİR


E.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölüm Laboratuvarı hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

ULAŞTIRMA LABORATUVARI
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Laboratuvarı, Karayolları Genel Müdürlüğünce yayımlanan ?Modifiye Bitüm Teknik Şartnamesinde bulunan tüm deneyleri yapabilecek altyapıya sahiptir. Laboratuvarda, bitümlü bağlayıcıların Superpave şartname kriterlerine uygun olarak düşük ve yüksek sıcaklık performans sınıfları (PG X-Y) dinamik kayma reometresiyle (DSR) belirlenmektedir. Dönel ince film halinde ısıtma etüvü (RTFO) ve basınçlı yaşlandırma kabı (PAV) cihazları sayesinde bitümlü bağlayıcıların kısa ve uzun vadeli yaşlandırma işlemleri yapılmaktadır. Bitüm modifikasyonları, yüksek devirli karıştırıcı yardımıyla gerçekleştirilmekte, modifikasyon işlemleri sonrasında katkının bitüm içerisindeki dağılım özelliklerinin incelenmesi için floresan ışıklı optik mikroskop kullanılmaktadır. Ayrıca, Marshall cihazıyla bitümlü sıcak karışımların optimum bitüm miktarı ve Marshall stabilite değerleri belirlenmektedir. Ege Üniversitesi Ulaştırma laboratuvarında hizmeti verilen tüm deneyler standartlarıyla birlikte aşağıda verilmiştir.

NoDeney / Analiz AdıKullanılan CihazStandardı
1Penetrasyon (25°C, 100g, 5sn)Yarı Otomatik Penetrasyon CihazıTS EN 1426
2Yumuşama NoktasıYumuşama Noktası AparatıTS EN 1427
3Kuvvet Ölçümlü Düktilite Deneyi (25°C, 5cm/dk)Kuvvet Ölçümlü Düktilite CihazıTS EN 13589
4Elastik Geri Dönme (25°C)Kuvvet Ölçümlü Düktilite CihazıTS EN 13398
5Özgül AğırlıkTS EN 15326
6Depolama StabilitesiDepolama Stabilitesi KaplarıTS EN 13399
7Dinamik Kesme Reometresi
(DSR) (G*/sinδ > 1kPa)
Dinamik Kayma ReometresiTS EN 14770
AASHTO T315
8Dönen İnce Film Etüvü Deneyi (RTFOT)Dönen İnce Film EtüvüTS EN 12607-1
9Yaşlanma Sonrası Kütle KaybıDönen İnce Film EtüvüTS EN 1426
10Yaşlanma Sonrası Kalan PenetrasyonDönen İnce Film Etüvü & Yarı Otomatik Penetrasyon CihazıTS EN 1426
11Dinamik Kesme Reometresi
(DSR) (G*/sinδ > 2,2kPa)
Dönen İnce Film Etüvü & Dinamik Kayma ReometresiTS EN 14770
AASHTO T315
12RTFOT+PAV ile Yaşlandırılmış Modifiye Bitüme Yapılan DeneylerDönen İnce Film Etüvü & Basınçlı Yaşlandırma KabiniTS EN 14769
AASHTO T315
13Dinamik Kesme Reometresi
(Yorulma deneyi)(G*sinδ < 5000kPa)
Dönen İnce Film Etüvü & Basınçlı Yaşlandırma Kabini & Dinamik Kayma ReometresiTS EN 14770
AASHTO T315
14Kiriş Eğme Reometresi
(BBR)Eğilme-Sünme Sertliği
Kiriş Eğme Reometresi CihazıTS EN 14771
AASHTO T313
ASTM D6648
15Dönel Viskozite Deneyi Dönel Viskozite CihazıASTM D4402
16Bitümlü Sıcak karışımların Karıştırma ve Sıkıştırma Sıcaklıklarının BelirlenmesiDönel Viskozite CihazıASTM D4402
17Bağlayıcıların Yüzey Görüntülerinin Elde EdilmesiFloresan Optik Mikroskop
18Modifiye Bağlayıcıların KarıştırılmasıYüksek Devirli Karıştırıcı
19Bitümlü karışım deneyleri: Marshall stabilite ve akma deneyi Marshall CihazıASTM D6927 - 06
20Nem hassasiyeti (Modifiye Lottman) deneyiMarshall cihazı, Marshall Tokmağı, Su banyosuAASHTO T283


İletişim:

Prof.Dr. Perviz Ahmedzade
perviz.ahmedzade@ege.edu.tr

Telefon: +90 (232) 311 51 79

Ege Üniversitesi Kampüsü,Mühendislik Fakültesi,
İnşaat Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova-İZMİR


E.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölüm Laboratuvarı hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

YAPI LABORATUVARI
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yapı Laboratuarı, yükleme çerçevesi sayesinde yatay ve düşey yönde yükleme yaparak kiriş eğilme deneyi, kolon eksenel yükleme ve eğilme deneyi, kiriş-kolon birleşimi deneyleri, yapılarda titreşim deneyleri yapılabilmektedir. Akustik Emisyon test düzeneği ile yapısal elemanlarda hasar tespiti deneyleri ve akustik emisyon deneyleri yapılabilmektedir. Ege Üniversitesi Yapı laboratuarı'nda hizmeti verilen tüm deneyler standartlarıyla birlikte aşağıda verilmiştir.

NoDeney / Analiz AdıKullanılan CihazStandardı
1Kiriş Eğilme DeneyiYükleme ÇerçevesiASTM C 78
ASTM C293
TS EN 12390-5
2Kolon Eksenel Yükleme ve Eğilme DeneyiYükleme ÇerçevesiTS EN 12390-3
TS EN 12390-5
ASTM D?1143/D1143M
3Kiriş Kolon Birleşim Noktası Statik Yükleme DeneyiYükleme ÇerçevesiTS EN 12350 - 5
4Yapılarda Titreşim DeneyiYükleme ÇerçevesiTS500
5Diyafram Duvar Statik Yükleme DeneyiYükleme ÇerçevesiTS EN 12350 - 5
6Akustik emisyon deneyleriAkustik Emisyon Test düzeneğiTS EN 13554
7Yapısal elemanlarda hasar tespiti deneyiAkustik Emisyon Test düzeneğiASTM E2026
8Deneysel modal analizDinamik veri toplama cihazıTürk Deprem YönetmeliğiYAPI LABORATUVARINDA KULLANILAN CİHAZLAR

NoCihaz İsmiKapasiteModelMarkaUygulamalar
1Kalibrasyon cihazıDeplasman ölçerlerin kalibrasyonu için
2LPT 25 cm Doğrusal Deplasman Ölçer25 cmTestboxYer-değiştirmenin analog olarak belirlenmesi
3Analog Deplasman Ölçer 10 cmYer-değiştirmenin analog olarak belirlenmesi
4Arf-A Tek Eksenli İvme Ölçer1000mV/gTestboxİvmenin dijital olarak zaman göre belirlenmesi
5L tipi Schmidt Çekici (Kaya İçin)ProceqYığma taş yapılardaki taşın dayanımının tahmini
6Analog Yük Hücresi (10 kN)10kNUygulanan kuvveti anolog olarak ölçmek için
750 ton kapasiteli hidrolik piston50 tonÜnal MühendislikYük iletimi sağlamak
830 ton kapasiteli yük hücresi30 tonCAS LC30
950 ton kapasiteli yük hücresi (2 adet)50 tonCAS LC50TGYük ölçümü
108 kanallı statik veri toplama cihazı8 kanallıTDG TestboxYük, deplasman verisi toplamak
1112 kanallı Dinamik Veri Toplama CihazıNI9234 NIYük, deplasman verisi toplamak
128 kanallı dinamik Veri Toplama CihazıNI9234 NIYük, deplasman verisi toplamak
138 kanallı Dinamik Veri Toplama Sistemi8 kanallıSAMOSSAMOSAkustik Emisyon için
14İki eksenli ivme ölçer (10 adet)400 mV/gA1220ACSİvme ölçer
15A1220 Monolith Çok sensörlü ultrasonik hasar tespiti cihazıSinyal düzenlemek için
16Sinyal Düzenleme Cihazı2 kanallıSinyal düzenlemek için


İletişim:

Doç. Dr. Ninel ALVER
ninel.alver@gmail.com

Telefon: +90 (232) 311 51 75

Ege Üniversitesi Kampüsü,Mühendislik Fakültesi,
İnşaat Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova-İZMİR


E.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölüm Laboratuvarı hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

YAPI İŞLETMESİ LABORATUVARI
Enerji

Enerji etkin bina tasarımı ve uygulamasında mimarlık ve mühendislik hizmetleri verilmesi.

Ön tasarımı tamamlanmış binalarda, tasarım sonrası bina enerji performansının simülasyon araçlarıyla belirlenmesi ve tespit edilen düzeyinin iyileştirilmesine ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi.

Mevcut binalarda termal konfor koşullarının tespiti ve iyileştirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi.

Yeni binalar için "Bina Enerji Kimlik Belgesi" düzenlenmesi ve/veya yeni ve mevcut binalar için enerji sınıfının iyileştirilmesi konusunda hizmet verilmesi.


İş sağlığı ve güvenliği

Risk değerlendirilmesi hizmeti verilmesi.

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında çalışanlara ve kurul üyelerine verilecek eğitim planlarının hazırlanması, eğitimlerin verilmesi, ölçme ve değerlendirme yapılmasıCihaz AdıAdet
Çok fonksiyonlu Anemometre2
Kablosuz sıcaklık ölçüm probu1
İçhava kalitesi ölçüm probu2
Radian sıcaklık için globe termometre sıcaklık Probu1
Teleskopik hava hızı (Termal) ve sıcaklık ölçüm probu2
NiCr-Ni yaylı tip yüzey sıcaklık probu1
Ekranlı Sıcaklık ve Bağıl nem kaydedici cihaz15


İletişim:

Prof. Dr. Türkan Göksal ÖZBALTA
turkan.ozbalta@ege.edu.tr

Telefon: +90 (232) 311 51 85

Yard.Doç.Dr. Gülben ÇALIŞ
gulbencalis@gmail.com

Telefon: +90 (232) 311 51 71

Ege Üniversitesi Kampüsü,Mühendislik Fakültesi,
İnşaat Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova-İZMİR


E.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölüm Laboratuvarı hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

YAPI MALZEMESİ LABORATUVARI
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemesi Laboratuvarı, yürütülen ve tamamlanmış BAP ve TÜBİTAK projeleri ile cihaz altyapısını her geçen gün geliştirmektedir. Bu altyapı ile agrega deneyleri, çimento ve harç deneyleri, beton deneyleri, donatı ve ankraj testleri, tuğla ve kiremit deneyleri, ahşap deneyleri kapsamında laboratuarımızda yapılan 90 kalem hizmet standartlarıyla birlikte aşağıda verilmiştir.

NoDeney / Analiz AdıKullanılan CihazStandardı
1İnce ve kaba agrega karışımının elek analiziElek Seti ve Elek Sarsma CihazıTS EN 933-1
2İnce agreganın elek analiziElek Seti ve Elek Sarsma CihazıTS EN 933-1
3Kaba agreganın elek analiziElek Seti ve Elek Sarsma CihazıTS EN 933-1
4Granülometri düzeltme ve gerekli hesaplar
5Agreganın özgül ağırlığının bulunmasıAgrega tane yoğunluğu ölçme setiTS EN 1097-6
6İnce agreganın özgül ağırlığının bulunmasıAgrega tane yoğunluğu ölçme setiTS EN 1097-6
7Kaba agreganın özgül ağırlığının bulunmasıAgrega tane yoğunluğu ölçme setiTS EN 1097-6
8Agreganın birim hacim ağırlığının bulunmasıTS 3529
9Agreganın sıkışık birim hacim ağırlığıTS 3529
10Agreganın gevşek birim hacim ağırlığıTS 3529
11Şekilsiz agreganın birim hacim ağırlığı (Parafin ile)
12Agreganın su muhtevasının bulunmasıEtüvTS EN 1097-6
13Agreganın boşluk oranının bulunmasıTS EN 1097-3
14İnce agregada kil toprakları, linyit, bitkisel artık, vb. madde bulunması
15 İnce agregada kil toprakları, linyit, bitkisel artık, vb. madde bulunmasıTS EN 1744-1, ASTM C 40
16Agreganın No.200 eleğinden geçen kısmının bulunmasıElek Seti
17İnce agreganın incelik modülü tayini (Elek analizi dahil)TS 3530 EN 933-1
18Los Angeles deneyi ile kaba agrega aşındırma kaybının bulunmasıLos Angeles CihazıTS EN 1097-2, ASTM C 131
19Agregadaki hafif malzeme yüzdesinin bulunması (Özgül Ağırlığı 2'den az olan malzeme)TS 3528, ASTM C 123
20Agreganın kırılma değerinin bulunması
21Yanıcı madde miktarı tayiniYüksek Sıcaklık Fırını
22Sülfat miktarı tayini
23Don deneyi (MgSO4 ile)EtüvTS EN 1367-2, BS 812
24Kusurlu malzeme yüzdesi tayini
25Elastisite modülünün bulunması
26Alkali-Agrega Reaktivite Deneyi (Kanada Testi)
27Agreganın Hacim Kararlılığı
28Yassılık İndeksi
29Çimento elek analizi ile incelik bulunması Elek Seti
30Çimento inceliğinin Blaine Cihazı ile bulunmasıBlain CihazıTS EN 196-6
31Çimentonun priz müddetinin bulunmasıVicat AletiTS EN 196-3
32Çimento kıvam deneyiVicat AletiTS EN 196-3
33 Çimentonun çekme dayanımının bulunmasıHarç PresiTS EN 196-1
34Çimentonun basınç dayanımının bulunmasıHarç PresiTS EN 196-1
35Çimentonun eğilme dayanımının bulunmasıHarç PresiTS EN 196-1
36Puzolanik aktiviteHarç PresiTS 25, TS EN 450
37Beton karışım deneyi ve hesapları TS 802, ACI Method
38Taze betonun birim hacim ağırlığının bulunmasıTS EN 12350-6
39Sertleşmiş betonun birim hacim ağırlığının bulunmasıTS EN 12350-6
40Klor iyon geçirgenliği tayiniKlor-iyon Geçirimlilik CihazıASTM C 1202
41Taze betonda hava boşluk yüzdesinin bulunması Beton Hava ÖlçerTS EN 12350-7
42Taze betonun kıvamının çökme deneyi ile bulunmasıSlump SetiTS EN 12350-2, ASTM C 143
43Taze betonun penetrasyonunun bulunması
44Beton küp basınç dayanımının bulunmasıBeton PresiTS EN 12390-3
45Beton silindir basınç dayanımının bulunması Beton PresiTS EN 12390-3
46Yerinde örnek alma ve basınç dayanımı deneyiTS EN 13791
47Karot çıkarma deneyiKarot CihazıTS EN 13791
48Karot örneği kesilmesiNumune Kesme CihazıTS EN 13791
49Karot örneği başlıklamaTS EN 13791
50Karot kırmaBeton PresiTS EN 13791
51Betonda basınç dayanımın beton çekici ile bulunmasıShcmidt HammerTS 3260, DIN 1048
52Beton çekme dayanımının bulunması (Brezilya Deneyi)
53Beton eğilme deneyiTS EN 12350-5
54Betonun su geçirgenliğinin bulunması (Permeabilite deneyi)Beton İmpermeabilite Deney SetiTS EN 12390-8
55Beton Kilit Pare Taşı Dayanım Deneyi
56Çekme deneyi ϕ 10 - ϕ 32 arasıUniversal Çekme Test CihazıTS EN 10002-1
57Ankraj Çubuğu ÇekilmesiPull-out Cihazı
58Profilden hazırlanmış örneğin çekilmesi
59Tuğlada biçim, boyut ve hacim ağırlığının bulunmasıTS EN 772-16
60Tuğlada birim ağırlığının bulunmasıTS EN 772-13
61Tuğlada basınç dayanımının bulunmasıTS EN 772-1
62Tuğlada dona dayanıklılık deneyiDonma-Çözünme CihazıTS EN 772-18
63Tuğlada don sonu basınç dayanımının bulunmasıTS EN 772-1
64Tuğlada zararlı kireç ve magnezi deneyi
65Komple tuğla deneyleri ve raporu
66Kiremit boyutlarının bulunmasıTS EN 1024
67Kiremitte su emme deneyi TS EN 772-7
68Kiremitte su geçirgenliğinin bulunmasıTS EN 539-1
69Kiremitte dona dayanıklılık deneyiDonma-Çözünme CihazıTS EN 539-2
70Kiremitte eğilme dayanımının bulunmasıTS EN 538
71Kiremitte eğilme dayanımının bulunması(don deneyi sonrası)TS EN 538
72Kiremitte zararlı kireç ve magnezi deneyi
73Karo fayans boyutlarının ve gönyeden kaçma miktarlarının bulunmasıTS EN ISO 10545-2
74Karo fayansta birim hacim ağırlığının ve su emmesinin bulunmasıEtüvTS EN ISO 10545-3
75Karo fayansta eğilme dayanımının bulunmasıTS EN ISO 10545-4
76Karo fayansta dona dayanım deneyiDonma-Çözünme CihazıTS EN ISO 10545-12
77Karo fayans sırının seyreltik aside dayanımının bulunmasıTS EN ISO 10545-13
78Karo fayans sırının alkali dayanımının bulunmasıTS EN ISO 10545-13
79TS EN ISO 10545-13
80Komple Karo Fayans Deneyleri ve Raporu
81Ahşabın boyutların ve gönyeden sapma miktarının bulunmasıTS EN 336
82Ahşabın su muhtevasının bulunmasıEtüv
83Ahşabın birim hacim ağırlığının bulunmasıTS EN 384
84Ahşabın birim alan ağırlığının bulunması
85Ahşabın özgül ağırlığının bulunmasıTS EN 13183-1
86Ahşabın basınç dayanımının bulunması TS EN 384
87Ahşabın çekme dayanımının bulunmasıTS EN 384
88Ahşabın eğilme dayanımının bulunmasıTS EN 384
89Ahşabın sıkışma yeteneğinin bulunması
90Ahşabın dona karşı dayanımının bulunmasıDonma-Çözünme Cihazı


İletişim:

Doç. Dr. Şemsi Yazıcı
semsiyazici@gmail.com

Telefon: +90 (232) 311 19 27

Ege Üniversitesi Kampüsü,Mühendislik Fakültesi,
İnşaat Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova-İZMİR


E.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölüm Laboratuvarı hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

Ana Sayfa | Özgörevimiz | Vizyonumuz | Yönetim | Öğretim Üyeleri | Araştırma Görevlieri | Ana Bilim Dalları | Ders Programı | Akademik Takvim | Ders İçerikleri | İletişim
Tasarım ve Uygulama: M. Metin Mutlu